T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

Reflektometar - merenje nivoa šećera u proizvodima

Reflektometar

REFRAKTOMETAR ATC 0-90 BRIX

Uputstvo za upotrebu:

Refraktometar ATC 0-90 BRIX se koristi za određivanje koncetracije šečera u grožđanom ili voćnom soku,kao i različitim povrtarskim sokovima. Neophodno je poznavati nivo šećera u pomenutim sokovima kako bi se moglo precizirati idealno vreme za berbu grožđa, voća ili povrća.

Ovaj Refraktometar se može koristiti direktno na polju jer poseduje ATC (Automatsku Temperaturnu Kompenzaciju). Pored korišćenja u poljoprivredi, ovaj refraktometar se zbog svog širokog opsega  merenja može koristiti kako u samoj tehnologiji proizvodnje, tako i u različitim industrijskim procesima.

Korišćenje Refraktometra: 

Podići plastični poklopac sa prizme refraktometra. Na prizmu nacediti nekoliko kapi ispitivanog (to se može uraditi pomoću male pipete koja se nalazi u kutiji merača a može i direktnim ceđenjem plodova u koliko se koristi u poljoprivredi).

Nakon toga vratiti plastični poklopac na prizmu. Refraktometra (tečnost treba da zauzme celu površinu prizme tj. ne smeju se pojaviti vazdušni mehurići kada se poklopac spusti). Usmeriti refraktometar prema izvoru svetlosti, a okular približiti oku. Ukoliko se skala ne vidi najjasnije, izoštriti sliku okretanjem okulara levo ili desno. Na vidnom polju će se pojaviti graduisana skala, na kojoj se očitava vrednost koncetracije šećera u jedinicama Brix-a. Očitati vrednost sa graduisane skale.

Baždarenje:

Baždarenje se vrši destilovanom vodom (manja količina dobija se uz merač). Nakapati destilovanu vodu na prizmu refraktometra. Okrenuti merač prema izvoru svetlosti, a okular približiti oku. Pomoću malog šrafcigera koji se nalazi u  pakovanju, okretati zavrtanj (da biste došli do zavrtnja, potrebno je skinuti crnu gumicu sa gornjeg dela merača), sve dok se plavo i belo polje ne poklope na vrednosti 0. Nakon toga, uređaj je kalibrisan i spreman za dalje korišćenje.

Karakteristike:

  • 10 % Brix = 10 g šećera / 100 g rastvora ; 1 % Brix = 1 % šećera
  • Opseg merenja (% Brix): 0-90
  • Rezolucija: 0,5 Brix
  • Tačnost: 0,5 %
  • Veličina mernog instrumenta: 172 x 20 mm
  • Težina 260 g

Pakovanje sadrži:

Refraktometar, pipeta, odvijač, destilovana voda, kutija za čuvanje i uputstvo.

Reflektometar brixometar

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.