T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

Ograđivanje parcela

Ogradjivanje parcela

 

Ograđivanje parcela  sa betonskim stubovima i žičanom ogradom

  

Varijanta 1 - Ograda visine 1,6 m

 • Stubovi su visine 2,2 m. 
 • Ukopavaju se u zemlju 0,6 m.
 • Postavlja se pletena žica visinini 1,5 m sa okom  6 cm x 6 cm, debljine 2 mm.
 • Stavljaju se 3 utezne žice  debljine 2,5 mm (gore, u sredinu i dole).
 • Idu 2 bodljikave žiceod  2 mm(jedna u zemlju na dubinu od 10 -15 cm kao zaštita od glodara dok se druga montira gore na stubove).
 • Ukupna visina ograde je 1,6 m. Na svakih 3 m ograde ide jedan stub a na početku I kraju kao I na svakih 50 m idu dva kosnika.

Varijanta 2 - Ograda visine 1,9 m:

 • Stubovi su visine 2,5 m. Ukopavaju se u zemlju 0,6 m.
 • Postavlja se pletena žica visinini 1,5 m sa okom  6 cm x 6 cm, debljine 2 mm.
 • Stavljaju se 3 utezne žice  debljine 2,5 mm (gore, u sredinu I dole).
 • Idu 3 bodljikave žice 2 mm(jedna u zemlju na dubinu od 10 -15 cm kao zaštita od glodara dok se druge dve montiraju gore na stubove).
 • Ukupna visina ograde je 1,9 m. Na svakih 3 m ograde ide jedan stub a na početku I kraju kao I na svakih 50 m idu dva kosnika.

Umesto zatezne žice pri zemlji, moguće je staviti bodljikavu žicu pri zemlji i onemogućiti ulazak zečeva, pasa i drugih štetočina u ograđeni deo parcele.

Ogradjivanje parcela betonskim stubovima

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.