T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

RM AGRO + (Trifender) - Biološka zaštita zemljišta

RM Agro +

Novo magično "oružje" u biološkoj zaštiti zemljišta i biljaka protiv najopasnijih gljivičnih bolesti , naročito kod plodoreda, gde prevladava monokultura. To je ‘’borba’’ protiv patogenih gljiva kao što su: Pythium, Phytophthora, Rizoctonia, Verticillum, Fusarium, Sclerotinia, Botritis, Makrophomina, Phoma, Pyrenochaeta i dr . PREPARAT RM AGRO + (Rhizo mic- agro plus), je trokomponentni sastav sredstva, to znači trostruko delovanje. Sadrži   5x107 CFU/g gljive TRICHODERMA  HARIZIANUM,  poboljšan sa  dodatkom 83 % koncetrovane alge  ASCOPHILUM NODOSUM I KORISNIM BAKTERIJAMA IZ RODA BACILLUS SPP(109 CFU/g/): Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis , Bacillus pumylis, Bacillus polymixa i Bacillus  megaterium.

Ukazala se potreba da se preparat TRIFENDER poboljša sa GLJIVOM TRICHODERMA HARIZIANUM , zatim, sa najpoznatijom vrstom alge  ASCOPHILUM NODOSU I  KORISNIM   BAKTERIJAMA IZ RODA BACILLUS SPP I DOBIJE NAJIDEALNIJA KOMBINACIJA PREPARATA.                                                                                           

Ovaj preparat nosi naziv RM AGRO + (Rhizo-mic agro plus), proizvodi se u Nemačkoj, koristi se i  za organsku proizvodnju.

Kako  funkcioniše i  zbog  čega  ga  predlažemo 

Poznato je da je biljka jedino živo biće koje, istovremeno, živi u dve sredine, rizosferi i pedosferi. Prvo što opažamo je spoljnji deo biljaka tj. habitus. Najčešći uzrok , naročito gljivičnih obolenja, dolazi iz zemljišta I  korena. Znači, to što prvo opažamo je posledica obolenja ili atrofije korenovog sistema. Kada biljkama opadne imunitet, tada se javljaju i druge bolesti koje se manifestuju na habitusu. Lečenja posledica je uvek najteže, zbog toga se predlaže i preventivno lečenje. Na tržištu, naročito u zadnje vreme, se pojavljuju različiti oblici tretmana. Preparat RM AGRO + ima trojako dejstvo.Prvo se aktivira TRICHODERMA HARIZIANUM, potom alga ASCOPHILUM NODOSUM i treće bakterija iz roda  BACILLUS SPP.

  1. TRICHODERMA HARIZIANUM deluje tako, da  u početku , formira fizičku vezu sa korenovim sistemom matične biljke i ujedno  kolonizira zemljište u okolini korena i time sprečava sve druge patogene  da ugroze koren kulturne biljke. Ova veza predstavlja kontinuiranu branu za fizičko prisustvo bilo kog patogena iz grupe nabrojanih. Drugo, ova gljiva se hrani sa izlučevinama korena koga isti ispušta, a to je do sada bilo dobro stanište , podloga na kojoj su se razvijali patogeni. Važna osobina preparata je , da ne ometa normalnu ishranu ili fiksatore azota i drugih mikro i makro elemenata nego ih povećava. Registrovan je i za organsku proizvodnju. Gljiva Trichoderma harizianum oslobađa specijalne enzime /Citihazu i dr./  koji denaturišu  Citohinin kako bi razbili ćelijski zid patogenih gljiva. Rupe u ćelijskom zidu patogenih gljiva, koje su nastale delovanjem enzima pretvaraju patogene gljive u plen za druge mikroorganizme u zemljištu. Znači, stimuliše rad korisnih mikroorganizama i poboljšava biljkama usvajanje korisnih elemenata.
  2. ASCOPHILUM NODOSUM, najpoznatija je vrsta alge koja intenzivno deluje na imuni sistem biljke. Proizvodi prirodne hormone rasta i razvića , time povećava prirodnu otpornost biljaka da se izbore sa stresnim stanjima. Aktivne materije koje proizvodi ova alga vezane su za potsticanje rasta korena i tačke rasta /izduživanje internodija/ gde spadaju: auksini, citokinini i giberalini. Ukoliko bi definisali upotrebu  morskih algi u poljoprivrednoj proizvodnji, to se koristi vekovima , suština je u tehnologiji izvlačenja ćelijskog sadržaja za pravljenje preparata koji se danas koristi sam ili  u kombinaciji  sa drugim  
  3. BACTERIJE IZ RODA BACILLUS u kombinaciji sa prethodna dva preparata su idealan spoj  koji je u praksi pokazala izvanredne rezultate.Proizvodi sekundarne metabolite, peptide, lipopeptide I bakteriocide. Bolesti biljaka izazvane infekcijom patogenih bakterija i gljiva mogu dovesti do smanjenog rasta biljaka ili naneti mnogo ozbiljnu štetu, dovodeći do smrti biljaka i značajnih gubitaka u proizvodnji hrane. Globalni zahtevi za smanjenje upotrebe hemijskih pesticida koji se smatraju štetnim za potrošače, uslovili su a ispostavilo se, da  Bacillus spp u navedenoj kombinaciji predstavlja svetlu budućnost u biološkoj kontroli. U tom smislu, postoji sve veće interesovanje za biološku kontrolu koja podrazumeva upotrebu korisnih mikroorganizama.. . Sve ove osobine kvalifikuju izolate Bacillus spp. kao moćne alate u biološkoj kontroli biljnih patogena.

ZA KOJE BILJNE VRSTE JE NAMENJEN PREPARAT RM AGRO + ( RHIZO-MIC, AGRO PLUS)

Najblaže rečeno, upotrebljava se za sve biljne vrste. Ono gde ima najbolje efekte su staništa koja su zbog  monokulture ili nekih drugih faktora inficirana patogenima. U Vojvodini u Srednjoj Bačkoj se javlja bakteriološki rak korena /Agrobacterium tumefacines/, plamenjača korena koje izaziva Fitoftora, ili bakteriozna plamenjača ili Ervinia. Isti problemi su kod ostalih voćnih vrsta ili jagodičastog voća, rasada povrća, zatim kod paprike, paradajza, šargarepe, krastavaca  i sl. tu su uglavom prouzrokovači Phytoftora, Rizocotonia, Fusarium, Pytium, Vertycilum i dr. U Zlatiborskom okrugu i terenima gde su maline, kupine  i jagode, je sve veći problem propadanja ili atrofija korena kod malinjaka, i drugog voća. Tu je ovaj preparat pokazao veoma dobre rezultate. Kod proizvođača povrća u staklenicima ili plastenicima kao kod proizvođača, luka, paprike, paradajza, kupusa, šargarepe i dr na otvorenom polju /merkantilnoj proizvodnji/ , gotovo ne zamenjiv. Izvanredne rezultate je pokazao kod breskve i kajsije kojoj korenov sistem propada posle 7 godina. Izlučevine koje ispušta korenov sistem su dobro stanište za razvoj patogenih gljiva, staoga  ovaj preparat sprečava tu pojavu.

NAČIN PRIMENE                                                        

RM AGRO + su sitne granule plavičaste boje, koje se tope u vodi do sitnnih nano čestica. Potrebna količina je 200 g/ha. Pre upotrebe se rastopi u vodi ( 200 g ili 0,2 kg u 10 litara vode) i sipa u tank cisterne . Izmeša se s količinom vode predviđenom za 1 ha ili više, minimum 300 l vode/ha,  potom se prska po površini zemlje i inkorporira u zemljište pre setve.Ukoliko se vrši dezinfekcija korena, bilo golog korena ili u saksijama , najbolje rezultate postiže u kombinaciji sa Hydrogelom. Može se koristiti istovremeno sa zaštitom od korova (herbicidima) ili  micorizom prilikom sadnje biljaka. Postoji mogućnost i folijarne upotrebe, jedini problem je slabije postojanje gljive TRICHODERMA . Najbolje rezultate postiže u sistemu prskanja  cele površine pre setve, potom inkorporira, zatim, kap-po-kap ili ručno zalivanjem biljaka. Količina koja se preporučuje ne zavisi od kulture, jedino kod mono kulture ili već inficiranog zemljišta ili biljaka, doza ide do 250 g/ha. Pakuje se po 100 g i 200 g.

Za supstrate se koristi 0,025 % . Sredstvo deluje u roku od 5-10 dana, u zavisnosti od vlažnosti zemljišta i temperature, pa tako treba prilagoditi i primenu. Nije otrovno za ljude ni životinje i posle upotrebe u zatvorenom prostoru može se odmah ulaziti u prostoriju. Karenca nakon upotrebe ne postoji. Rok trajanja je 24 meseca, otvorena kesica 40 dana pod uslovom da temperature bude  od  5 do 25 0C i da nije izloženo suncu.

 


 

 

 

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.