T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

Trifender - Biološka zaštita zemljišta

trifender2Trifender WP je preparat koji oplemenjuje zemljište i vrši zaštitu biljaka biološkim putem. Najvažnija je njegova primena kao biološki zaštitnik zemljišta od najopasnijih patogenih gljiva Pythium, Phytophthora, Rizocotonia, Verticilium, Fusarium, Sclerotinia, Botritis i ostalih gjiva.

trifenderGljiva Trichoderma ispuštanjem enzima Chitihaza i antibiotika Glitiksina i Viridina delujući na micelije patogenih gljiva, uništavajući njihove spore i kolonizacijom okoline korena kulturnih biljaka štiti od zaraza. Upotrebom preparata trifender WP se vrši balans odnosa hranljivih materija koji direktno utiću na proces klijanja, nicanja i ukorenjivanja. U praksi se pokazalo kao efikasno zaštitno sredstvo od patogenih gljiva. Posebno se istiće kod biljaka koje ne podnose monokulturu, a to su : krastava, lubenica, suncokret, soja, šećerna repa, uljana repica, jagoda, paradajz, paprika, krompir, malina i dr.

Upotrebom Trifendera WP hranimo biljku i jačamo njen korenov sistem i habitus cele biljke. Tako se smanjuje stres i povećava mogućnost što efikasnijeg usvajanja hranljivih sastojaka iz zemljišta. Smanjuju se troškovi proizvodnje i postiže se bolji kvalitet ploda. Proizvod je namenjen za sve vrste biljaka.

Način primene Trifendera

trifendervidelenimaliTRIFENDER je najsitniji prah koji se koristi u nanotehnologiji. Pre upotrebe se rastopi u vodi ( 0,5 kg u 10 litara vode) i sipa u tank cisterne i izmeša s količinom vode predviđenom za 1 ha ili više, a potom se prska po površini zemlje i inkorporira u zemljište pre setve. Može se koristiti istovremeno sa zaštitom od korova (herbicidima) ili prskanje s mešanjem s BACTOFIL đubrivom. Može se koristiti u navodnjavanju, kap-po-kap ili zalivanjem biljaka.

Količina koja se preporučuje zavisi od kulture. 

Za ratarske kulture u preventivi, doza je 0,5 kg/ha, kod monokulture doza je 0,7-0,8 kg/ha, kod opasnosti od zaraze gde je predhodna kultura bila ugrožena, doza se povećava od 1-1,3 kg/ha.

Za povrtarske kulture, doza se povećava u zavisnosti od prostora. U staklenicima ili plastenicima, doza je 1,5-2 kg/ha, na otvorenon 1-1,5 kg/ha. Za supstrate 0.1 kg/ m3 .U navodnjavanju, kap-po-kap, doza je 2-3 kg/ha.

Sredstvo deluje u roku od 5-10 dana, u zavisnosti od vlažnosti zemljišta i temperature, pa tako treba prilagoditi i primenu. Sredstvo nije otrovno za ljude ni životinje i posle upotrebe u zatvorenom prostoru može se odmah ulaziti u prostoriju.

 

Sredstvo je osetljivo na sve mere u kojima se nalaze fungicidi.Zato se ne preporučuje kod primene mešanje sa fungicidima.

trifender3

Rezultat primene Trifendera WP

 

 

 

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.