T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

IRROMETER - Vlagometar

IrrometerFotka

IRROMETER radi po principu tenziometara, koji ima sasvim različit sistem od ostalih sistema koji mere procenat vlažnosti. IRROMETER se sastoji od zatvorene cevi napunjene vodom, specijalno vakuumiranog brojčanika i poroznog vrha koji se postavlja u zemlju na željenu dubinu korenove zone. Kod suvog zemljišta, voda biva izvučena iz instrumenta, smanjujući količinu vode u instrumentu i stvarajući parcijalni vakuum koji se onda očitava na brojčaniku. Što je suvlje zemljište, to su veće vrednosti.

Navodnjavanjem se ovaj postupak preokreće. Naime, vakuum koji je stvoren zbog suvog zemljišta sada uvlači vodu iz zemljišta nazad u instrument, i brojčanik pokazuje niže vrednosti. Instrument se ponaša kao "veštački koren" sa brojčanikom koji konstantno meri "u kojoj meri korenje radi svoj posao". Vrednost od 50 na brojčaniku pokazuje da korenje dobija istu količinu vode, bez obzira na da li je biljka na peskovitom ili glinenom zemljištu. Zbog IRROMETER-ovog jedinstvenog principa rada, nisu potrebna nikakva preračunavanja pod normalnim uslovom rada za različite tipove zemljišta. IRROMETER konstantno meri trenutnu vlažnost zemljišta u zoni korenovog sistema biljke.

Irrometer

IRROMETER sprećava prekomerno navodnjavanje, rasipanje vode i nutrienata u zemljištu.

Pažnja: moguće su dubine od 15 do 180 cm zbog različitih dužina korena kod različitih biljaka. Ako niste sigurni kakva je dubina korena biljke na kojoj se vrši merenje, slobodno nas kontaktirajte !

Tenziometar

 

EKSTRAKTORI - CEVI ZA PRISTUP ZEMLJIŠNOM RASTVORU - (model SSAT)

728 SSAT

Instrument za uzimanje uzorka vode iz zemljišta radi vršenja pravilne fertigacije (prihranjivanja)

Pomaže vam da odredite kada i koliko đubriva da injektujete!

Ekstraktori se koriste da bi se uzeo uzorak zemljišne vode iz različitih dubina u korenovoj zoni pod kap po kap navodnjavanjem,a koji se često prihranjuju preko ovog sistema.

Kada se koriste u kombinaciji sa analizom tkiva radi kalibracije, može se ustanoviti šema koja će omogućiti uzgajivaču da odredi i tačnu količinu i vreme prihranjivanja. Ovo je prednost za uzgajivača jer dobija veću proizvodnju i veći kvalitet, a smanjuje troškove đubriva i ograničava curenje nutritienata.

Koriste se za merenje nivoa nitrata, saliniteta, EC-a, ili drugih hemijskih elemenata koji se najčešće vezuju za prihranjivanje kap po kap sistemom.

Dopušta vam da u potpunosti iskoristite rezidualni i mineralizovani azot time što ćete odlagati ili smanjivati nivoe prihranjivanja. Praćenjem ispod zone korenovog sistema može pokazati prisustvo ili odsustvo curenja nitrata.

728 SSAT 2Izvađeni uzorci vode iz zemljišta se najčešće proveravaju preko elektronskih merača ili pokretnih sprava za testiranje. Ova korisna tehnika koja se sprovodi na samoj njivi je brza i jednostavna za korišćenje što je čini dobro osposobljenom za ona prihranjivanja koja se vrše često, kod određenih sorti.

Estraktor modela SSAT su standardne dužine od 15cm do 120cm i dolaze zajedno sa jednom usisnom linijom, stoperom
i neophodnom spojnicom-zatvaračem. Ručna vakuumska pumpa sa manometrom, špric bez igle ilii adapter se koriste za obezbeđivanje vakuma u cevi radi prikupljanja uzorka.

Za bilo koju upotrebu potrebno je izvaditi rastvoreni rastvor iz zemljišta.

 

Kako izmeriti vlagu u zemljištu

IRROMETER beleži ceo raspon mogućih vlažnosti zemljišta neophodnih za maksimalan rast. Proizvođači mogu lako naučiti raspon očitavanja IRROMETER-a, odnosno kod koje vrednosti treba početi ili završiti sa navodnjavanjem da bi se dobili najbolji rezultati za određene sorte i uslove. Dole navedeno objašnjene dobijenih vrednosti sa IRROMETER-a je veoma praktično za korišćenje pri uslovima na njivi.

Vrednosti od 0 do 10: Vodom natopljeno zemljište. Česo se javlja posle nekoliko dana stalnog navodnjavanja. Stalno očitavanje ovakvih vrednosti znači da se previše navodnjava - i postoji opasnost od stvaranja vodenih bazena u zemljištu, dolazi do neadekvatne reakcije korena, truljenja korena i sl.

Vrednosti od 10 do 20: Kapacitet njive. Kod ovih vrednosti treba prestati sa sistemom navodnjavanjem u brazde i rasprskivačima da bi se sprečilo rasipanje vode i nutrienata. Kod kap po kap navodnjavanja ne treba prestati, samo češće davati manje količine vode da bi se održala stalna dostupnost vode biljci. Ove vrednosti (10-20 cb) treba da budu održavane na 30-45 cm od emitora, ili 60-90 cm od mikrorasprskivača.

Vrednosti od 30 do 60: Uobičajeni raspon za početak navodnjavanja, osim kod kap po kap navodnajvanja. Aeracija korena je osigurana u ovom rasponu vrednosti. Najčešće, navodnjavanje počinje kod nižih vrednosti ovog raspona u toplim i suvim klimatskim uslovima i peskovitim zemljištima. Sa navodnjavanjem treba početi kod viših vrednosti u ovom rasponu u hladnim, vlažnim klimatskim uslovima ili kod zemljišta sa visokim kapiacitetom čuvanja vode. Ako se počne sa navodnjavanjem u ovom rangu vrednosti, mora se imati već jedna određena i stalno spremna vlažnost zemljišta, što je od ključne važnosti za maksimalan rast. To predstavlja i jedan bezbednosni faktor, pošto je to rezerva vlažnosti koja će nadoknaditi neke praktične probleme kao što su kašnjenje u navodnjavanju i nemogućnost ujednačenog navodnjavanja na svim tačkama koje kontroliše instrument.

Vrednosti od 70 i više: Ovo je stresni raspon. Očitavanje ponad 70 ne znači obavezno da je iskorišćena sva dostupna voda u zemljištu, već da dostupne vode ima veoma malo za maksimalan rast.

Vrednost od 80 do 85: Najviši raspon gde IRROMETER radi tačno i precizno.

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.