T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

Postavljanje T-Tape sistema za navodnjavanje kap po kap

postavljanjesistema

 Napomena: Sa T-Tape-om treba pažljivo postupati. Uzgajivačima se savetuje da prate naše preporuke prilikom postavljanja T-Tape sistema.

 • T-Tape koturove treba do upotrebe pravilno uskladištiti (ako je moguće, ne skladištiti ih na otvorenom)
 • Ne sklanjati zaštitni omot sa T-Tape koturova dok sve pripreme za instalaciju nisu urađene
 •  T-Tape mora biti postavljen sa odštampanom stranom i ispusnim otvorima na gore. Time se sprečava nagomilavanje taloga i na ispusnim otvorima zbog čega može doci do začepljenja.
 • T-Tape može biti ukopan na dubinu od 2 do 30 cm, što obezbeđuje sledeće prednosti :Kada se providna T-Tape traka koristi ispod nezamagljene plastične folije, ukopavanjem eliminišemo moguća oštećenja prouzrokovana sunčevim zracima fokusiranim na kapljice vode ispod plastike.
  •  smanuje štetu koju mogu načiniti glodari i radnici na njivama
  • ograničava pomeranje trake zbog vetra ili temperaturnog kolebanja
  • smanjuje površinsko isparavanje
  • poboljšava ujednačenost rasporeda vode u zemljištu duћ bočnog dela T-Tape®-a i pruža bolju pristupačnost vode u zoni korenovog sistema
 • Način postavljanja T-Tape-a zavisi od vrste kulture, načina uzgajanja i tipa zemljišta. Uverite se da ste izabrali pravu debljinu T-Tape-a
 • Obezbedite rukovanje sistemom tako da moћete posebno isprati dovodne cevi, a potom T-Tape trake.

Način postavljanja T-Tape sistema

Postavljanje se može izvršiti mehanički ili ručno.

Mehaničko postavljanje

Napomena: Postavljanje T-Tape sistema treba izvršiti sa najvecom pažnjom :

 • Postavite metalne ili drvene diskove sa strane kotura da bi se obezbedio dobar oslonac
 • Ceo sklop koji sadrži kotur T-Tape® sistema i diskove sa strane treba da se zajedno okreće
 • Razmak između dna kotura i ulaza cevi za polaganje treba da bude od 70 do 80 cm, da bi se izbegao kontakt T-Tape-a sa oštrim uglovima što kasnije moћe prouzrokovati oštećenja zbog povećanog trenja
 •  Kod montiranja cevi za polaganje, koristite čelične ili PVC cevi precnika 40 mm (50 mm za TSX 700). Ta cev mora biti savršeno glatka
 • Gornji otvor cevi treba da bude proširen da bi se izbeglo trenje T-Tape-a o ivice
 •  Poravnajte izlaz cevi da bi izbegli savijanje T-Tape-a 

Postaljanje  postavljanje2  postavljanje 3

postavljanje 4  postavljanje 5  postavljanje 6

 

masina2 small                              MASINA 5small
Mašina za mehaničko postavljanje T-Tape traka na skladištu i u radu
 

Shema pomagala u postavljanju T-Tape traka 

tool drawing  
 
instalacioni kotur          instalaciona cev
 

Ručno postavljanje

Napomena: pridržavajte se dole navedenih preporuka za uspešno postavljanje

 • Izbegavajte trenje o rapave i oštre ivice, i prekomernu zategnutost
 • Za vreme postavljanja dopustite da se kotur T-Tape-a, kao i bočni diskovi slobodno kreću
 • Osigurajte da se T-Tape ne vuče po zemlji
 • Na kraju povežite T-Tape trake sa priključkom na dovodnu cev i počnite sa radom kako biste proverili ceo sistem

t-tape-rucno 2

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.