T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

RhizoVital - Mikrobiološki stimulator rasta

rhizovital

Šta je RhizoVital ?

Bacillus amyloliquefaciens FZB 42- 2,5 x 1010 CFU/gr - je relativno nov biološki proizvod, svrstan u sredstva za ishranu bilja, mikrobioloških stimulatora rasta. Ova korisna bakterija štiti useve od „zemljišnih patogena“ odnosno bolesti koje su uzrokovane gljivicama Verticillium, Fusarium, Rhizoctonia, Aspergilus i u manjoj meri Phytium, Plasmodiophora, Sclerotinia i bakterijskim infekcijama Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum, Xhantomonas campestris pv. vesicatoria.

Primena Rhizovital-a

Primenjuje se u plodovitom, lisnatom, korenasto-krtolastom i kupusnom povrću, jagodastom voću, cveću i ukrasnom bilju, travnjacima, te za tretiranje semena ratarskih useva: šećerne repe, kukuruza, soje i suncokreta.

Osim što smanjuje napad patogena, primena rizovitala ubrzava klijanje i nicanje semena, inicijalno ukorenjavanje useva, cvetanje i zametanje plodova, kao i plodonošenje.

Tretiranje krtola krompira obavlja se tokom naklijavanja, ili pred samu sadnju količinom od 0,5 l preparata za količinu semena potrebnu za 1 hektar.

Rasad povrća zaliva se sa 0,04% rastvorom (4 ml/10 l vode), ili se potapa u 0,3% rastvor (30 ml / 10 l vode), a kasnije se primenjuje 0,5 do 2 l/ha preparata kroz sistem za navodnjavanje na svakih 4 do 6 nedelja.

U suzbijanju alternarije u mrkvi primenjuje se kroz kap po kap u fazi linjanja korena u količini 0,5 l/ha.

Može se primeniti i folijarno u istoj količini, a potom odmah obaviti navodnjavanje u cilju unošenja spora u zonu korenovog sistema. Najbolje je slediti detaljna uputstva naše stručne službe u specifikaciji za svaki usev ponaosob.

 

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.