T-PAM d.o.o. I.L.Ribara 57, Ruski Krstur 25233, Serbia
 Telefon 025 703 231  Fax 025 704 205  E-Mail malacko@ptt.rs

Sugestije - Preporuke

sugestije preporuke

Sa dobro dizajniranim i održavanim sistemom za navodnjavanje, T-Tape će poboljšati Vašu proizvodnju, uštedeti energiju i smanjiti probleme sa očuvanjem životne sredine.

UVEK INSTALIRAJTE T-TAPE "KAP PO KAP" PROIZVODE TAKO DA ISPUSNI OTVORI - KAPALJKE BUDU OKRENUTE PREMA GORE.

ISPIRANJE - Kod primene đubriva i hemikalija u navodnjavanju obavezno isperite T-TAPE "kap po kap" trake pre nego što zatvorite sistem. Najjednostavniji i najefikasniji način održavanja kap po kap sistema je redovno ispiranje. Učestalost ispiranja varira od jednom nedeljno do jednom mesečno u zavisnosti od kvaliteta vode. Češće kada je toplije. Toplije vreme uobičajeno znači veću količinu algi, bakterija i karbonata u sistemu. Napotpuno ispiranje đubriva iz bočnih cevi može poboljšati ulazak korena i pojačati rast algi i bakterija. Ispiranje đubriva se postiže jednostavno navodnjavanjem jedan sat nakon ubacivanja svog đubriva u sistem.

Garancija T-Tape

  • Kao vid garancije kupac je obavezan da sačuva omot od kotura i Unutrašnju garanciju (A4 papir sa uputsvima i garacijom na engleskom jeziku) kao i fiskalni račun ili fakturu.
  • Za proizvode koje firma T-PAM d.o.o. distribuira na našem tržištu garantuje kupcu da je njegov proizvod bez nedostataka u materijalu i načinu rada ako se eksploatiše po uputstvima firme T-PAM d.o.o.
  • Za svako nepravilno korišćenje opreme i ne pridrživanje uputstva firma T-PAM d.o.o. ne snosi odgovornost.
  • Kontrolor garancije je stručno lice T-Pam-a i/ili T-SYSTEMS EUROPE

isporuka

Robu šaljemo brzom poštom na Vašu kućnu adresu.